BOOK NOW Arpathea Villas

Προστατευόμενη περιοχή Καρπάθου - Σαρίας

Author: Arpathea Villas

Η περιοχή της Β. Καρπάθου – Σαρίας θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους στην Ελλάδα λόγω της ύπαρξης πολλών σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας πολλά από τα οποία συναντώνται αποκλειστικά στην περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό η Β. Κάρπαθος και η Σαρία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 (δίκτυο σημαντικών οικολογικά περιοχών της Ευρώπης) με κωδικό GR4210003.

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της περιοχής, που την τοποθετούν στο χάρτη των προστατευόμενων περιοχών, απορρέουν από τα εξής: Αποτελεί βιότοπο για έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς, του υπ’ αριθμό ένα υπό εξαφάνιση θαλάσσιου θηλαστικού στην Ευρώπη, της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus. Η προστατευόμενη περιοχή της Β. Καρπάθου – Σαρίας χαρακτηρίζεται ως ένας πολύ σημαντικός βιότοπος για τη διαβίωση και αναπαραγωγή της μεσογειακής φώκιας λόγω των κατάλληλων χερσαίων ενδιαιτημάτων που συναντώνται στην περιοχή και τα οποία χρησιμοποιούνται από αυτές. Εκτιμάται ότι την περιοχή χρησιμοποιεί ένας πληθυσμός τουλάχιστον 30–35 ατόμων διαφόρων ηλικιών, εκτός των νεογέννητων (MOm 2009).
Η Βόρεια Κάρπαθος και η νήσος Σαρία έχουν χαρακτηρισθεί ως "Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας" σύμφωνα με την οδηγία 79/409/EEC, καθώς από τα 43 συνολικά είδη πουλιών που έχουν καταγραφεί στη περιοχή, τα 18 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 79/409 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 35 είδη πουλιών χρησιμοποιούν την προστατευόμενη περιοχή ως τόπο αναπαραγωγής, 11 από αυτά περιλαμβάνονται στα είδη προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 79/409.
Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι μεγάλη και χαρακτηρίζεται από πλήθος σπάνιων και ενδημικών ειδών φυτών και ζώων, τα οποία προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και την ελληνική νομοθεσία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η σαλαμάνδρα Lyciasalamandra helverseni, κοινώς κοχυλίνα, η οποία είναι το μοναδικό ενδημικό ουροδελές στην Ελλάδα και ο βάτραχος Pelophylax cerigensis, τοπικό ενδημικό της Καρπάθου. Και τα δύο θεωρούνται είδη άκρως απειλούμενα.
Ο κόλπος του Τριστόμου, στο βόρειο άκρο της Καρπάθου, αποτελεί την πιο σημαντική θαλάσσια περιοχή του νησιού, καθώς στο σκληρό υπόστρωμα που τον περιβάλλει συναντάται ένας μεγάλος πληθυσμός του δίθυρου Arca noae (κοινώς Καλόγνωμη), ενώ το εσωτερικό λασπώδες υπόστρωμα φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό του δίθυρου Pinna nobilis (κοινώς Πίνα) στο νότιο Αιγαίο.

Η γεωμορφολογία με τις σάρες, τους γκρεμούς και τις βραχώδεις ακτές είναι τυπική της περιοχής του Αιγαίου και έχει ιδιαίτερη αισθητική αξία. Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής με τις μεγάλες κλίσεις, σε συνδυασμό με το θερμό μεσογειακό κλίμα, με τους δυνατούς ανέμους το χειμώνα και τη μικρή διαθεσιμότητα νερού το καλοκαίρι, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της βλάστησης στη περιοχή. Έτσι η κυρίαρχη βλάστηση αποτελείται από ανθεκτικά είδη, όπως τα φρύγανα και η μακία.
Επιπλέον η προστατευόμενη περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Από τις αρχαίες πόλεις της Βρουκούντας και της Νισύρου σώζονται δεκάδες υπόσκαφοι τάφοι, ερείπια τοίχων και οχυρώσεων, τμήμα ελληνιστικών τειχών, αλλά δεν λείπουν και τα βυζαντινά μνημεία, αφού οι πόλεις αυτές κατοικούνταν μέχρι τον 7ο αι. μ.Χ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μεσαιωνικά κτίσματα στα Παλάτια της Σαρίας που χρησιμοποιήθηκαν ως ορμητήριο των Αράβων, κατά τον 8ο αι.